De afkorting vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Vmbo duurt 4 jaar. Er zijn verschillende vmbo-niveau's:

 • vmbo-basis of vmbo bbl (basisberoepsgerichte leerweg) Locatie Wethouder Beversstraat
 • vmbo-kader of vmbo kbl (kaderberoepsgerichte leerweg) Locatie Wethouder Beversstraat
 • vmbo-tl of mavo (theoretische leerweg) Locaties Geessinkweg & Van der Waalslaan
 • vmbo-gtl of mavo gt (gemengde theoretische leerweg) Locaties Geessinkweg & Van der Waalslaan

Vmbo-basis en -kader op de Wethouder Beversstraat

Vmbo-basis/kader staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs basis- en kaderberoepsgerichte leerweg en duurt 4 jaar.

Op het Bonhoeffer College beginnen onze vmbo-basis en -kader leerlingen met Loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) in de onderbouw. We werken met een brede onderbouw. Dit houdt in dat de leerling in de onderbouw ongeveer 12 uur praktijklessen per week krijgt naast de ‘gewone’ vakken, zoals Nederlands, Engels, rekenen, natuur-/scheikunde, etc. Binnen deze 12 uur valt ook het vak ‘PPO’ (Praktische Profiel Oriëntatie). Bij dit vak maakt de leerling door middel van een carrousel-vorm kennis met al onze profielen. Door dit brede aanbod kan de leerling eerst ‘proeven’ van alle praktijkvakken. Onze leerlingen hoeven dus nog niet direct in de brugklas een profiel te kiezen. Pas aan het eind van de 2e klas kiest hij of zij één van de zeven profielen die onze school biedt. Je kunt vmbo-basis en -kader volgen op onze locatie Wethouder Beversstraat. Ook biedt de Wethouder Beversstraat in de brugklas een combinatieklas vmbo-kt.

Heb je een vraag over de locatie Wethouder Beversstraat? Neem gerust contact op met onze teamleider onderbouw:

Pepijn Oude Alink
Teamleider onderbouw locatie Wethouder Beversstraat

p.oudealink@bc-enschede.nl
06 100 327 38

Mavo & mavo gt op de Geessinkweg & Van der Waalslaan

De afkorting mavo staat voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs. Mavo (of vmbo-t) staat voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en duurt 4 jaar. Na de mavo gaan de leerlingen naar het mbo of naar de havo. Wij bieden mavo en mavo gt aan op de locaties Geessinkweg en Van der Waalslaan. Op de Geessinkweg kun je ook met een vmbo-kt advies terecht.

Mavo gt

Mavo gt staat voor gemengde leerweg van zowel theoretisch als praktisch onderwijs. Mavo gt bieden wij aan op onze locatie Geessinkweg en is bedoeld voor leerlingen die al een beeld hebben van hun vervolgopleiding of toekomstige beroep. De leerlingen doen examen in 5 theorievakken en 1 beroepsgericht vak.

Profielen

Na het 2e jaar begeleiden wij leerlingen bij het kiezen van een profiel. Leerlingen kunnen kiezen uit 2 profielen:

 • Dienstverlening & Product
 • Economie & Ondernemen

Voor mavo leerlingen biedt het Bonhoeffer College speciale onderwijsprogramma's aan. Zo kun je op de locatie Geessinkweg meedoen aan het Bèta Challenge Programma of de Sportstroom. Mavo leerlingen op de locatie Van der Waalslaan kunnen kiezen voor Business School.

  Heb je een vraag over de Geessinkweg? Neem gerust contact op met onze teamleider onderbouw:

  Sjabbo Smedes
  Teamleider onderbouw locatie Geessinkweg
  s.smedes@bc-enschede.nl
  06 303 592 87

  Heb je een vraag over de Van der Waalslaan? Neem gerust contact op met onze teamleider mavo:

  Eva Overkemping
  Teamleider mavo locatie Van der Waalslaan
  e.overkemping@bc-enschede.nl
  06 577 581 45