Rapporten & bevordering

Bij goede begeleiding hoort een sluitend leerlingvolgsysteem. De rapporten zijn hiervan een basisonderdeel. Lees meer over rapporten & bevordering in onze schoolgids.