Onderwijsportaal

Ouders/verzorgers hebben via het leerling-administratiesysteem toegang tot het Onderwijsportaal waar alle studieresultaten van hun kind zichtbaar zijn. Het Onderwijsportaal laat ook de absentie en het verzuim zien.

De gegevens van leerlingen van de locatie Vlierstraat PrO staan niet in het Onderwijsportaal.

Ga naar SomToday