​Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg is een vast onderdeel van de beleidsplannen binnen onze school. Hieronder valt kwalitatief goed onderwijs, tevredenheid van leerlingen, ouders en medewerkers én de examenresultaten.

In onze schoolgids leest u meer over kwaliteitszorg.