De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal onder controle te houden, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Omdat we ons aan de maatregelen hebben gehouden, is het aantal besmettingen heel sterk afgenomen en zijn de maatregelen beetje bij beetje versoepeld. Om dit zo te houden is het cruciaal dat we de basisregels blijven volgen.


Als je klachten hebt en je weet niet zeker wat je moet doen, maak dan gebruik van deze Corona beslissingsboom.

19889-Corona-afspraken_Tekengebied-1.png

UPDATE - 21 OKTOBER

Vanaf donderdag 22 oktober is het dragen van een niet-medisch mondkapje (verder genoemd mondkapje) in de publieke binnenruimtes van het Bonhoeffer College verplicht! Dit geldt voor alle Bonhoeffer leerlingen, ook van 13 jaar en jonger, alle medewerkers en alle bezoekers. Zie hiervoor ook bijlage Mondkapjes.

De directie van Bonhoeffer College heeft dit vandaag besloten. Tijdens de vergadering van de medezeggenschapsraad van 20 oktober is instemming verleend na raadpleging van de leerlingenraden, ouderraden en personeelsraden van elke locatie. De landelijke mondkapjesplicht is nu nog niet juridisch vastgelegd, maar wij volgen de lijn van het RIVM en de oproep van de overheid om in de publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen. Voor de herfstvakantie gold bij ons op school een dringend advies voor het dragen van een mondkapje. Dat bleek in veel gevallen te vrijblijvend. Een mondkapjesplicht is de meest effectieve manier om leerlingen en medewerkers te bewegen een mondkapje echt op te zetten. Door het nu verplicht te stellen, weet iedereen waar hij/zij aan toe is.

School open houden

De school doet er alles aan om het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden, zodat onze locaties open kunnen blijven. De veiligheid van alle leerlingen en medewerkers staat daarbij voorop. Omdat inmiddels bekend is dat ook jonge mensen, zonder zelf ziek te worden, besmet kunnen zijn met het coronavirus Covid-19 en anderen kunnen besmetten, kan de school een plaats van besmetting worden. Het is de wens van leerlingen en onszelf om de school open te houden. Daarom nemen we extra maatregelen in het belang van de fysieke veiligheid, temeer omdat een deel van onze medewerkers in de risicogroepen valt en wij van hen vragen om op school te zijn en de school draaiende te houden. Ook een deel van onze leerlingen behoort tot de risicogroepen.

Eén van de waarden die we in het Bonhoeffer College hoog houden is het ‘er zijn voor anderen’. Zorg voor kwetsbare mensen was voor onze naamgever ook een wezenlijk onderdeel van zijn denken en doen. Dat dragen wij uit en vragen we ook van onze medewerkers en leerlingen. Houd je daarom aan de maatregel om een mondkapje te dragen en vergeet ook niet om 1.5 meter afstand te houden van volwassenen en met grote regelmaat je handen te wassen. En blijf thuis bij gezondheidsklachten die kunnen wijzen op besmetting. Raadpleeg bij twijfel de Corona beslissingsboom.

Wanneer draag je een mondkapje?

Je draagt een mondkapje zodra je je verplaatst in de publieke binnenruimtes.
Dat is:

  • In de aula;
  • Op de gang, het trappenhuis en de kluisruimtes;
  • Tijdens de praktijklessen (op aanwijzing van je docent);
  • In het studiehuis In de mediatheek

Wanneer hoef je geen mondkapje te dragen?

  • Je hoeft geen mondkapje te dragen tijdens:
  • De (theorie)lessen waar je anderhalve meter afstand kunt houden van jouw docent;
  • De gymles;
  • Als je eet of drinkt in de pauze. Let op: hierbij geldt dat je op een vaste plek zit of staat. Zodra je je gaat verplaatsen, doe je het mondkapje weer op.

De verplichting tot het dragen van een mondkapje is een uitbreiding van onze schoolregels om in de school de veiligheid voor iedereen te kunnen waarborgen. Andere schoolregels zijn bijvoorbeeld: het dragen van veiligheidskleding bij bepaalde praktijkvakken, het dragen van een schoolshirt tijdens de gymles, boeken of ander lesmateriaal meenemen om je lessen te kunnen volgen, op tijd komen, etc. Allemaal zaken die we met elkaar afspreken. De nieuwe schoolregel, die het verplicht om een mondkapje te dragen in de publieke binnenruimtes en op verzoek van de docent in praktijklessen, gaat per donderdag 22 oktober 2020 in en duurt tot nader bericht.

Leerlingen moeten zelf voor een mondkapje zorgen. Leerlingen die geen mondkapje bij zich hebben, kunnen zich melden bij de conciërge of de leerlingenbalie. Bij het niet naleven van de schoolregels kan je naar huis gestuurd worden. Wij zijn dan verplicht om dit als verzuim te registreren en te melden bij de leerplichtambtenaar.

Wij begrijpen heel goed dat het dragen van een mondkapje niet prettig is, maar realiseer je dat dit bijdraagt aan de bescherming van jezelf en van anderen tegen besmetting. Alle beetjes helpen. Alleen samen kunnen we het coronavirus bestrijden. Dus: doe mee, houd je aan de maatregelen, draag een mondkapje en blijf gezond. Wij rekenen op jullie!

Met vriendelijke groet,

Jan van Schilt en Genio Ruesen
centrale directie


----------------------------------

Heb je vragen over het Coronavirus? Op de websites van het RIVM vind je de meest recente updates: