UPDATE - 13 JANUARI

Het kabinet heeft gisteren besloten dat de schoolsluiting voor scholen in het voortgezet onderwijs wordt verlengd tot 9 februari. Scholen blijven open voor kwetsbare leerlingen, examenklassen, praktijkonderwijs, praktijklessen vmbo, schoolexamens/toetsen voor examenklassen en toetsen voor vóórexamenklassen.

Daarnaast is besloten dat leerlingen op middelbare scholen weer 1,5 meter afstand moeten houden van elkaar. De afgelopen maanden moesten leerlingen wel 1,5 meter tot docenten en medewerkers houden, maar niet tot elkaar. De 1,5 meter maatregel geldt alleen voor leerlingen die op dit moment naar school gaan: de groepen leerlingen die hierboven genoemd zijn.

We kunnen ons voorstellen dat er vragen zijn, nu en ook de komende dagen. We proberen je zo goed mogelijk van antwoorden te voorzien, via deze update maar ook via de eigen locatie.

1,5 meter maatregel

De 1,5 meter maatregel geldt vanaf vandaag. Elke locatie zal, afhankelijk van de mogelijkheden in het gebouw, voor een andere aanpak kiezen. Uiteraard willen we zoveel mogelijk aan de 1,5 meter maatregel voldoen. Tegelijkertijd houden we er ook rekening mee dat dit niet overal kan, zoals tijdens de praktijklessen. Op onze locaties wordt momenteel hard gewerkt om ervoor te zorgen dat de gevraagde 1,5 meter tussen leerlingen en medewerkers kan worden bewaard. Dit vraagt om de inzet van meer personeel en een andere invulling van de ruimte.

Centraal Eindexamen

Vooralsnog gaat het Centraal Eindexamen volledig door. Eindexamenleerlingen ontvangen begin maart nadere informatie over het Centraal Eindexamen via hun eigen locatie.

Praktische maatregelen voor leerlingen die tijdens de schoolsluiting op school mogen zijn

De situatie rondom het virus is nog steeds niet onder controle. Daarom vragen we nogmaals aandacht voor het onderstaande:

  • Leerlingen met klachten conform de RIVM richtlijnen MOETEN thuisblijven. Gebruik bij twijfel de Corona beslissingsboom.
  • Leerlingen die met klachten conform de RIVM richtlijnen toch naar school komen, worden naar huis gestuurd. Ouders/verzorgers worden in dat geval geïnformeerd.
  • Leerlingen volgen de looproutes in school en gaan bij aanvang van de dag direct naar het leslokaal waar zij moeten zijn.
  • Leerlingen houden 1,5 meter afstand van elkaar en van medewerkers.
  • Bij verplaatsing in het gebouw dragen leerlingen en medewerkers een mondkapje.
  • Pauzes in gemeenschappelijke ruimten worden zoveel mogelijk vermeden. Nadere informatie over pauzes volgt via de eigen locatie.
  • Toetsen in de examenklassen en in de vóórexamenklassen (3-vmbo, 4-havo en 5-vwo) op school gaan door zoals gepland.
  • Ben je door quarantaine of coronabesmetting niet in de staat om een toets op school te maken, dan gelden de herkansingsregelingen die in het PTA zijn opgenomen. Zoek in dat geval contact met je mentor.

Bovenstaande maatregelen blijven in ieder geval geldig tot 9 februari. Het is vanzelfsprekend dat wij ons allemaal houden aan de maatregelen. Dat doen we met én voor elkaar.

Noodopvang van leerlingen op school

We blijven onderwijs en noodopvang op school verzorgen voor leerlingen die een bijzondere ondersteuningsbehoefte hebben en voor leerlingen van wie de ouders/verzorgers in de vitale beroepen werken en aangeven dat dit gewenst is. De capaciteit van deze opvang is echter begrensd, vandaar dat overleg met de mentor vooraf wenselijk is. Het kan ook zijn dat de mentor met u contact opneemt.

Samen aan de slag!

We zijn geweldig trots dat leerlingen, ouders en medewerkers het thuisonderwijs na de kerstvakantie weer zo goed hebben opgepakt. Nu staan we samen voor de uitdaging om dit de komende drie weken vol te houden en de 1,5 meter school zo goed mogelijk te organiseren. We hebben alle waardering voor iedereen die zich daarvoor inzet.

We zijn ons ervan bewust dat verlengde schoolsluiting en 1,5 meter school veel vraagt van leerlingen, ouders en medewerkers. We doen opnieuw een beroep op jullie flexibiliteit, inzet en aanpassingsvermogen. Samen gaan we ervoor!

Van jouw eigen locatie volgt nadere informatie wat het bovenstaande voor jou betekent. Voor algemene vragen kun je terecht op deze pagina. Als je daar geen antwoorden vindt, dan kun je ons een e-mail sturen via info@bc-enschede.nl.

Blijf vooral gezond en blijf naar elkaar omkijken.


Met vriendelijke groet,
Bonhoeffer College

Genio Ruesen
centrale directie


----------------------------------

Heb je vragen over het Coronavirus? Op de websites van het RIVM vind je de meest recente updates:

Als je klachten hebt en je weet niet zeker wat je moet doen, maak dan gebruik van deze Corona beslissingsboom.

19889-Corona-afspraken_Tekengebied-1.png