UPDATE - 26 MEI

Afgelopen weekeinde heeft het kabinet besloten dat middelbare scholen vanaf 31 mei 2021 weer volledig open mogen voor alle leerlingen. Vanaf 7 juni is dat verplicht. Leerlingen hoeven dan onderling geen afstand te houden. Wel is het dragen van een mondkapje nog verplicht en kunnen leerlingen thuis twee keer per week zelftesten. Hieronder vind je meer informatie over de versoepelingen en praktische maatregelen op school.

Het is heel fijn nieuws voor onze leerlingen en ook voor ouders en medewerkers dat de scholen weer volledig open mogen. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen tot aan de zomervakantie nog zoveel mogelijk les op school krijgen. Daarom zijn alle locaties van het Bonhoeffer College vanaf maandag 31 mei weer volledig open. Voor de meeste leerlingen staat de toetsweek al de derde week van juni op het programma (leerlingen van de locatie Wethouder Beversstraat hebben géén toetsweek). Op deze manier kunnen we leerlingen in elk geval tot aan het einde van het schooljaar weer fysiek onderwijs geven.

Praktische maatregelen op school

Hoewel het aantal nieuwe coronabesmettingen in Nederland blijft dalen, is het nog steeds belangrijk dat we ons allemaal aan de maatregelen houden. Niet alleen voor jouw eigen veiligheid, maar ook voor die van de mensen om je heen. Veel van onze medewerkers zijn namelijk nog niet gevaccineerd.

Voor de laatste weken van dit schooljaar hebben we de (landelijke) richtlijnen vertaald naar onze schoolsituatie. Deze praktische maatregelen staan hieronder, zodat iedereen daarmee rekening kan houden. De mentor bespreekt de maatregelen met de klas. Aan ouders/verzorgers willen wij vragen om deze ook samen met uw kind door te nemen. Daarmee wordt het belang hiervan nog eens onderstreept.

  • Leerlingen krijgen van school zelftesten mee naar huis om zichzelf twee keer per week te testen op het coronavirus. Zelftesten is niet verplicht. We doen een dringende beroep op alle leerlingen om thuis twee keer per week een zelftest te doen. Met zelftesten voorkom je dat er weer besmettingen op school komen en jij en jouw klasgenoten in quarantaine moeten.
  • Is de uitslag van de zelftest positief? Dan heb je waarschijnlijk corona. Meld dit zo spoedig mogelijk op school en blijf thuis. Ook jouw huisgenoten blijven thuis. Én je moet de uitslag laten bevestigen door een test van de GGD. Een zelftest is namelijk minder betrouwbaar dan de test op de GGD testlocatie.
  • Leerlingen hoeven niet langer anderhalve meter afstand van elkaar te houden. De anderhalve meter regel geldt wel tussen onze leerlingen en onze medewerkers en onze medewerkers onderling. De praktijklessen en gymlessen vormen hierop een uitzondering, omdat daar de anderhalve meter afstand tussen docent en leerling niet altijd haalbaar is. Dit lijkt tegenstrijdig, maar als publieke organisatie dienen wij ons aan deze regels houden.
  • Bij verplaatsingen in het gebouw blijft het dragen van een mondkapje verplicht. Het mondkapje mag af wanneer je op een vaste plaats zit of staat. Dit geldt voor alle leerlingen en medewerkers. Docenten hoeven in de klas geen mondkapje te dragen, ook niet als zij zich verplaatsen in die klas.
  • Leerlingen en medewerkers moeten zich houden aan de RIVM voorschriften omtrent handen wassen en andere persoonlijke hygiëne. Op school zijn hygiënische middelen beschikbaar en gemeenschappelijke ruimtes worden extra schoongemaakt. We vragen leerlingen en medewerkers om ook thuis extra aandacht te schenken aan persoonlijke hygiëne.
  • Leerlingen die tot de risicogroep behoren of leerlingen met huisgenoten die tot de risicogroep behoren, kunnen in overleg met hun mentor/afdelingsleider thuis online onderwijs volgen.

Wanneer blijf je thuis?

Het uitgangspunt is dat alle leerlingen fysiek onderwijs op school volgen, conform het besluit van het kabinet (22 mei 2021). We benadrukken de volgende punten:

  • Leerlingen die ziek zijn, volgen de gebruikelijke ziekmeldingsprocedure.
  • Leerlingen die positief getest zijn met een zelftest, blijven thuis. Laat de uitslag bevestigen door een test van de GGD.
  • Leerlingen moeten thuisblijven bij klachten conform de RIVM richtlijnen. Bij twijfel raadpleeg de Corona beslissingsboom. Leerlingen met klachten die toch naar school komen, worden naar huis gestuurd. Ouders/verzorgers worden in dat geval geïnformeerd.
  • Leerlingen met klachten conform de RIVM richtlijnen laten zich zo spoedig mogelijk testen door de GGD (geen zelftest!) en blijven thuis tot de testuitslag bekend is. Ook huisgenoten blijven in dat geval thuis. Blijk je geen corona te hebben, dan vervalt de quarantaineplicht.

Actuele informatie

Het is belangrijk dat iedereen zich aan deze maatregelen houdt, want samen maken we een veilige en plezierige school. Omdat de ontwikkelingen soms snel kunnen gaan, zullen we de maatregelen van tijd tot tijd updaten. Mocht je twijfelen: op deze pagina staat altijd de meest recente informatie.

We wensen jou veel plezier in deze laatste weken van het schooljaar en blijf vooral gezond.


Met vriendelijke groet,

Genio Ruesen en Greetje Sulimma
centrale directie


----------------------------------

Heb je vragen over het Coronavirus? Op de websites van het RIVM vind je de meest recente updates:

Als je klachten hebt en je weet niet zeker wat je moet doen, maak dan gebruik van deze Corona beslissingsboom.

19889-Corona-afspraken_Tekengebied-1.png