Plaatsing brugklas en hogere leerjaren

Plaatsing

Lees meer over de plaatsing van uw kind op het Bonhoeffer College.

Plaatsing 1e leerjaar (schooljaar 2019-2020)

 • Leerlingen die op 13 of 14 maart 2019 zijn aangemeld voor het 1e leerjaar (conform het advies van de basisschool), kunnen zeker zijn van een plaats op de locatie van aanmelding.
 • Individuele leerlingen die zich tussen 15 maart 2019 en 1 juli 2019 aanmelden, kunnen zeker zijn van een plaats op één van de locaties van het Bonhoeffer College, en zo mogelijk op de locatie van voorkeur. (zie ook de schoolgids)
 • Plaatsing van leerlingen die na 1 juli 2019 zijn aangemeld gaat in overleg met de locatiedirectie.
 • Bij elke aanmelding wordt altijd de gangbare plaatsingsprocedure (in pdf) gehanteerd.

Aanmelding & plaatsing brugklas praktijkonderwijs  

 • Aanmeldingen voor het praktijkonderwijs ontvangen wij bij voorkeur in de periode aansluitend op de open dag (vanaf 6 februari 2019). 
 • Gezien de individuele trajecten op het praktijkonderwijs geldt er bij de aanmelding geen einddatum. 
 • Plaatsing op het praktijkonderwijs gaat in overleg met de locatiedirectie en is afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen. 
 • Bij elke aanmelding wordt altijd de gangbare plaatsingsprocedure (in pdf) gehanteerd.

Plaatsing van leerlingen die vanuit het voortgezet onderwijs willen overstappen naar het Bonhoeffer College

 • Download hier ons digitale aanmeldingsformulier (in pdf) en stuur het uitgeprinte, ingevulde en ondertekende formulier  naar het Bonhoeffer College (Postbus 3081, 7500 DB Enschede)
 • Leerlingen die vóór 12 mei 2019 zijn aangemeld voor leerjaar 2 of hoger, kunnen zeker zijn van een plaats op de locatie van aanmelding.
 • Leerlingen die tussen 13 mei 2019 en 1 juli 2019 aangemeld zijn voor leerjaar 2 of hoger, kunnen zeker zijn van een plaats op één van de locaties van het Bonhoeffer College, en zo mogelijk op de locatie van voorkeur. (zie ook de schoolgids)
 • Plaatsing van leerlingen die na 1 juli 2019 zijn aangemeld gaat in overleg met de locatiedirectie.
 • Plaatsing op de locatie Wethouder Beversstraat (vmbo-basis en vmbo-kader) gaat in overleg met de locatiedirectie.
 • Bij elke aanmelding wordt altijd de gangbare plaatsingsprocedure (in pdf) gehanteerd.