Kies jij voor Bonhoeffer!? Leuk!

Aanmelding en plaatsing

Hebben u en uw kind gekozen voor het Bonhoeffer College en wilt u uw zoon of dochter bij ons aanmelden? Hier leest u meer over de aanmelding en plaatsing.

Aanmelden 1e leerjaar Bonhoeffer College (schooljaar 2018-2019)*

 • Onze aanmeldingsformulieren liggen klaar op de basisschool van uw kind. Hieronder kunt u tevens een digitaal aanmeldingsformulier downloaden. 
 • U kunt uw zoon of dochter op 13 en 14 maart 2018 van 17.00 tot 20.00 uur met een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier aanmelden op de gewenste locatie van het Bonhoeffer College.
 • Leerlingen die vóór 22 maart 2018 zijn aangemeld voor het 1e leerjaar (conform het advies van de basisschool), kunnen zeker zijn van een plaats op de locatie van aanmelding.
 • Individuele leerlingen die zich tussen 22 maart 2018 en 1 juli 2018 aanmelden, kunnen zeker zijn van een plaats op één van de locaties van het Bonhoeffer College, en zo mogelijk op de locatie van voorkeur. (zie ook de schoolgids)
 • Plaatsing van leerlingen die na 1 juli 2018 zijn aangemeld gaat in overleg met de locatiedirectie.

Vanuit het voortgezet onderwijs overstappen naar het Bonhoeffer College* 

 • Hieronder kunt u ons digitale aanmeldingsformulier downloaden. U kunt het uitgeprinte, ingevulde en ondertekende formulier opsturen naar het Bonhoeffer College (Postbus 3081, 7500 DB Enschede)
 • Leerlingen die vóór 11 mei 2018 zijn aangemeld voor leerjaar 2 of hoger, kunnen zeker zijn van een plaats op de locatie van aanmelding.
 • Leerlingen die tussen 12 mei 2018 en 1 juli 2018 aangemeld zijn voor leerjaar 2 of hoger, kunnen zeker zijn van een plaats op één van de locaties van het Bonhoeffer College, en zo mogelijk op de locatie van voorkeur. (zie ook de schoolgids)
 • Plaatsing van leerlingen die na 1 juli 2018 zijn aangemeld gaat in overleg met de locatiedirectie.
 • Plaatsing op de locatie Wethouder Beversstraat gaat in overleg met de locatiedirectie.

Aanmelden praktijkonderwijs Bonhoeffer College*

 • Aanmeldingen voor het praktijkonderwijs ontvangen wij bij voorkeur in de periode aansluitend op de open dag (vanaf 8 februari 2018).
 • Gezien de individuele trajecten op het praktijkonderwijs geldt er bij de aanmelding geen einddatum.
 • Plaatsing op het praktijkonderwijs gaat in overleg met de locatiedirectie en is afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen.

* Bij elke aanmelding wordt altijd de gangbare plaatsingsprocedure gehanteerd.