Kies jij voor Bonhoeffer!? Leuk!

Aanmelding en plaatsing

Hebben u en uw kind gekozen voor het Bonhoeffer College en wilt u uw zoon of dochter bij ons aanmelden? Hier leest u meer over de aanmelding en plaatsing.

Aanmelden 1e leerjaar Bonhoeffer College (schooljaar 2017-2018)*

 • Aanmelden voor het 1e leerjaar gaat in principe via de basisschool.
 • Ouders/verzorgers kunnen ook ons digitale aanmeldingsformulier invullen en uitprinten. U kunt het ondertekende aanmeldingsformulier bij de basisschool inleveren of opsturen naar het Bonhoeffer College.
 • Leerlingen die vóór 22 maart 2017 zijn aangemeld voor het 1e leerjaar (conform het advies van de basisschool), kunnen zeker zijn van een plaats op de locatie van aanmelding.
 • Individuele leerlingen die zich tussen 22 maart 2017 en 1 juli 2017 aanmelden, kunnen zeker zijn van een plaats op één van de locaties van het Bonhoeffer College, en zo mogelijk op de locatie van voorkeur. (zie ook de schoolgids)
 • Plaatsing van leerlingen die na 1 juli 2017 zijn aangemeld gaat in overleg met de locatiedirectie.


Vanuit het voortgezet onderwijs overstappen naar het Bonhoeffer College* 

 • Klik hier voor het digitale aanmeldingsformulier. Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u opsturen naar het Bonhoeffer College.
 • Leerlingen die vóór 11 mei 2017 zijn aangemeld voor leerjaar 2 of hoger, kunnen zeker zijn van een plaats op de locatie van aanmelding.
 • Leerlingen die tussen 12 mei 2017 en 1 juli 2017 aangemeld zijn voor leerjaar 2 of hoger, kunnen zeker zijn van een plaats op één van de locaties van het Bonhoeffer College, en zo mogelijk op de locatie van voorkeur. (zie ook de schoolgids)
 • Plaatsing van leerlingen die na 1 juli 2017 zijn aangemeld gaat in overleg met de locatiedirectie.
 • Plaatsing op de locatie Wethouder Beversstraat gaat in overleg met de locatiedirectie.


Aanmelden praktijkonderwijs Bonhoeffer College*

 • Aanmeldingen voor het praktijkonderwijs ontvangen wij bij voorkeur in de periode aansluitend op de open dag (vanaf 9 februari 2017).
 • Gezien de individuele trajecten op het praktijkonderwijs geldt er bij de aanmelding geen einddatum.
 • Plaatsing op het praktijkonderwijs gaat in overleg met de locatiedirectie en is afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen.

* Bij elke aanmelding wordt altijd de gangbare plaatsingsprocedure gehanteerd.