Bonhoeffer College

Zit jouw kind op de basisschool en komt de volgende stap naar de middelbare school steeds dichterbij, maar heb je nog geen idee naar welke school je kind gaat? Heb je inmiddels het schooladvies ontvangen, maar op welke school kan je kind daarmee eigenlijk terecht? Het Bonhoeffer College is een middelbare school in Enschede met ruim 4.250 leerlingen. Maar voor welk onderwijs kun je eigenlijk op het Bonhoeffer College terecht? Lees verder, zodat jij straks precies weet wat de onderwijsmogelijkheden zijn en waar je kind bij ons op school welkom is.

Schooladvies

In groep 7 krijgt je kind een voorlopig advies van de basisschool en in groep 8 wordt dit een definitief schooladvies. Dit advies is leidend voor het niveau waarmee leerlingen instromen in het voortgezet onderwijs. In het voortgezet onderwijs worden ze vervolgens verder voorbereid op werk of een volgende onderwijsstap in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), het hoger beroepsonderwijs (hbo) of het wetenschappelijk onderwijs (wo).

Naar-het-VO-22.png
Leerroutes voortgezet onderwijs

De verschillende onderwijssoorten

Er zijn in Nederland in het voortgezet onderwijs vier onderwijssoorten:

 • praktijkonderwijs
 • vmbo (basis, kader, gemengd en theoretisch)
 • havo
 • vwo (atheneum en gymnasium)

Op het Bonhoeffer College bieden we alle vier onderwijssoorten aan en is dit verdeeld over 5 locaties in Enschede. Bij ons op school krijgen onze leerlingen gelijke mogelijkheden om te ontdekken wie ze zijn, waar ze goed in zijn en welk verschil ze kunnen maken. Of dat nu middels praktisch, theoretisch of wetenschappelijk onderwijs is. Graag geven we meer uitleg over de verschillende onderwijsmogelijkheden.

---

👉 Vmbo

Vmbo staat voor ‘voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs’ en er zijn maar liefst vier verschillende vmbo-leerwegen:

 • basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-basis, ook wel vmbo-b of vmbo bbl)
 • kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kader, ook wel vmbo-k of vmbo kbl)

  Vmbo-basis en vmbo-kader:
  Het onderwijs op vmbo-basis en vmbo-kader is heel praktisch ingericht en voor echte ‘doe’ leerlingen. Naast de theorie, volgen leerlingen lessen in praktijklokalen of worden er doe-opdrachten in de theorieles uitgevoerd. Zo worden onze leerlingen optimaal voorbereid op het middelbaar beroepsonderwijs. Deze vmbo-opleidingen duren 4 jaar en je kunt vmbo-basis en vmbo-kader volgen op onze locatie Wethouder Beversstraat.

  • gemengde (theoretische) leerweg (vmbo-gt of mavo gt)
  • theoretische leerweg (vmbo-tl, ook wel vmbo-t of mavo)

  ❓ Mavo en mavo-gt:
  Het onderwijs op vmbo-t en vmbo-g is meer gericht op theorie dan het onderwijs op vmbo-b en vmbo-k. Op het Bonhoeffer College noemen we deze theoretische richtingen van het vmbo ook wel mavo en mavo-gt. Na de mavo kunnen leerlingen verder naar de havo of het middelbaar beroepsonderwijs. De mavo duurt 4 jaar en je kunt hiervoor terecht op onze locaties Geessinkweg en Van der Waalslaan.

  ---

  👉 Havo

  De onderwijssoort havo staat voor ‘hoger algemeen voortgezet onderwijs’ en dit onderwijs bereidt leerlingen voor op een studie in het hoger beroepsonderwijs (hbo). Ook is een overstap naar het vwo op het voortgezet onderwijs mogelijk, zodat leerlingen daarna eventueel kunnen doorstromen naar de universiteit. De havo duurt 5 jaar, waarbij je na het 3e leerjaar kiest voor een profiel.

  Je kunt op het Bonhoeffer College op meerdere locaties terecht voor de havo, namelijk op de locaties Bruggertstraat, Van der Waalslaan en Geessinkweg. Op de locaties Bruggertstraat en Van der Waalslaan is dit reguliere havo; op de locatie Geessinkweg bieden we vanaf schooljaar 2022-2023 vakhavo (reguliere havo verrijkt met praktijk) aan. Daarnaast is het mogelijk om op de locatie Geessinkweg voor de combiklas mavo/havo te kiezen in leerjaar 1 en 2. Leerlingen stromen vervolgens na leerjaar 1 of 2 door naar mavo of havo.

  ---

  👉 Vwo

  De onderwijssoort vwo staat voor ‘voorbereidend wetenschappelijk onderwijs’. Na het volgen van het vwo kunnen leerlingen naar de universiteit. Binnen het vwo zijn er twee stromingen, namelijk het atheneum en het gymnasium. Het vwo duurt 6 jaar, waarbij je na het 3e leerjaar een profielkeuze maakt.

  Op het Bonhoeffer College kun je vwo doen op twee locaties, te weten Bruggertstraat en Van der Waalslaan.

  ---

  👉 Praktijkonderwijs

  Het praktijkonderwijs is voor leerlingen van 12 t/m 18 jaar die geïnteresseerd zijn in praktisch gericht onderwijs: Leren door te doen. De nadruk ligt op praktische vakken en vaardigheden. Maar ook theorie vinden wij belangrijk. Onze leerlingen krijgen op het praktijkonderwijs theorie op maat met extra begeleiding en ondersteuning en ze worden zo in het praktijkonderwijs voorbereid op werk of stromen door naar het middelbaar beroepsonderwijs.

  Op het Bonhoeffer College kun je praktijkonderwijs volgen op onze locatie Vlierstraat PrO.


  Plattegrond-Enschede-02.png
  Locaties Bonhoeffer College in Enschede

  Alle onderwijssoorten op het Bonhoeffer College

  Het voortgezet onderwijs kent dus vier verschillende soorten onderwijs: praktisch onderwijs (vmbo), theoretisch onderwijs (mavo en havo) en wetenschappelijk onderwijs (vwo). Het fijne is dat alle onderwijssoorten op het Bonhoeffer College aangeboden worden. Wij werken er samen aan om onze leerlingen een geweldige schooltijd te bezorgen waarin ze groeien. En we bieden ieder kind de mogelijkheid om dit op zijn of haar eigen manier te doen! Denk je dat het Bonhoeffer College de juiste school is voor jouw kind? Kom dan sfeerproeven op onze school. Dat kan tijdens onze open dagen en informatieavonden. We heten jou en je kind van harte welkom!