Bonhoeffer College

Heeft jouw kind een advies van de basisschool gekregen en is dit vmbo-b, vmbo-k of vmbo-t? Dan kan het zomaar zijn dat je daarbij grote vraagtekens zet. Want wat betekenen deze afkortingen achter vmbo en wat zegt dit over het onderwijs? Op het Bonhoeffer College bieden we alle vormen van vmbo-onderwijs aan. Om je als ouder wegwijs te maken, leggen we je graag uit wat het verschil is tussen vmbo-b, vmbo-k en vmbo-t en ook op welke Bonhoeffer locatie je kind met vmbo-advies terecht kan.

De onderwijssoort vmbo

In het voortgezet onderwijs kennen we vier verschillende onderwijssoorten en het vmbo is er daar één van. De afkorting vmbo staat voor ‘voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs’ en duurt 4 jaar. Binnen het vmbo kun je meerdere richtingen op en zit het verschil hier vooral in een praktische en een theoretische kant.

 • Vmbo-b, ook wel vmbo-basis of vmbo bbl (basisberoepsgerichte leerweg)
 • Vmbo-k, ook wel vmbo-kader of vmbo kbl (kaderberoepsgerichte leerweg)
 • Vmbo-t, ook wel vmbo-tl of mavo (theoretische leerweg)
 • Vmbo-g, ook wel vmbo-gtl of mavo gt (gemengde theoretische leerweg)

Het vmbo bereidt leerlingen voor op een opleiding in het mbo, maar leerlingen kunnen van vmbo-t en vmbo-g ook doorstromen naar de havo of aan het werk gaan.

---

Vmbo-b

Vmbo-basis is een basisberoepsgerichte leerweg en is gericht op praktisch onderwijs. Onze leerlingen volgen ongeveer 12 uur praktijkonderwijs per week en algemeen vormende (avo) vakken als Nederlands, Engels, rekenen. Leerlingen worden bij ons voorbereid op het mbo. Zij leren bij ons geen vak of beroep, maar de kennis en basisvaardigheden die nodig zijn op het mbo en in de maatschappij.

👉 Op onze locatie Wethouder Beversstraat kun je terecht voor leerjaar 1 t/m 4 vmbo-basis.

Vmbo-k

Vmbo-kader is een kaderberoepsgerichte leerweg. Vmbo-k leerlingen volgen ook ongeveer 12 uur per week praktijkonderwijs en daarnaast dezelfde avo-vakken als in vmbo-basis, alleen iets moeilijker. Na het vmbo-k kunnen leerlingen verder leren op het mbo.

👉 Op onze locatie Wethouder Beversstraat kun je ook terecht voor leerjaar 1 t/m 4 vmbo-kader.

Vmbo-kt

Vmbo-kt is een combinatie van een kaderberoepsgerichte en theoretische leerweg. In deze combiklas zitten leerlingen die een kader-advies van de basisschool krijgen, maar die een stijgende lijn laten zien in hun ontwikkeling en naast de praktijk lessen graag wat meer theoretisch onderwijs willen volgen. Deze leerlingen komen in een mavoklas en krijgen les op mavoniveau (vmbo-t).

👉 Op zowel onze locatie Wethouder Beversstraat als Geessinkweg bieden we vanaf schooljaar 2023-2024 in leerjaar 1 en 2 de combiklas vmbo-kt aan. Welke vmbo-kt klas het beste bij jouw kind past, heeft te maken met de manier van leren: meer gericht op theorie (Geessinkweg) of meer gericht op praktijk (Wethouder Beversstraat).

In leerjaar 3 worden leerlingen vervolgens ingedeeld op vmbo-kader of vmbo-t (mavo). Voor vmbo-k vervolgen onze leerlingen hun opleiding op de locatie Wethouder Beversstraat en voor mavo blijven zij op de locatie Geessinkweg of gaan ze naar de locatie Van der Waalslaan.


Eerst proeven, dan kiezen

Op het Bonhoeffer College beginnen onze vmbo-basis en -kader leerlingen in de onderbouw (klas 1 en 2) met een loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) en werken we met een brede onderbouw. Dit betekent dat de leerlingen in de onderbouw circa 12 uur praktijklessen per week krijgen naast de avo-vakken. Tijdens deze praktijklessen maken de leerlingen ook meteen kennis met onze profielen. Dit is een fijne manier om te ontdekken wat bij jou en jouw talenten past. Pas aan het einde van de 2e klas kiezen de leerlingen één van de zeven profielen die het Bonhoeffer College aanbiedt.

---

Vmbo sectoren en profielen

Na de oriëntatie in de onderbouw is het aan de leerlingen om een sector met een daarbij horend profiel te kiezen. Uiteraard helpen wij onze leerlingen om zelfstandig, bewuste keuzes te maken.

 • Vmbo-b en vmbo-k sectoren
  binnen vmbo-basis en vmbo-kader bieden wij 3 sectoren aan:
  • Techniek
  • Zorg & Welzijn
  • Economie
 • Vmbo-b en vmbo-k profielen
  Binnen de 3 sectoren bieden wij volgende 7 verschillende profielen aan:
  • Bouw, Wonen & Interieur (BWI)
  • Produceren, Installeren & Energie (PIE)
  • Mobiliteit & Transport (M&T)
  • Economie & Ondernemen (E&O)
  • Zorg & Welzijn (Z&W)
  • Horeca, Bakkerij & Recreatie (HBR)
  • Media, Vormgeving & ICT (MVI)

Een profiel is altijd een combinatie van praktijk en theorie: avo-vakken, beroepsgerichte profielvakken en beroepsgerichte keuzevakken.

  • Avo staat voor ‘algemeen vormend onderwijs’. Welk profiel je ook kiest, avo-vakken, zoals Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en culturele kunstzinnige vorming (ckv) zijn altijd onderdeel van het lesprogramma.
  • Daarbij volgen de leerlingen nog twee beroepsgerichte vakken, die samenhangen met het gekozen profiel.
  • Bij vmbo-b en vmbo-k kiezen leerlingen vier beroepsgerichte keuzevakken. Wanneer je meer van één vakgebied wilt weten, dan kun je daar met keuzevakken dieper op ingaan. Maar je kunt ook voor keuzevakken kiezen om juist de kennis te verbreden.


  Vmbo-b, vmbo-k en vmbo-kt op het Bonhoeffer College

  Hopelijk is het je nu wat duidelijker wat de onderwijssoort vmbo inhoudt en wat de diverse leerwegen betekenen en wat de mogelijkheden op het Bonhoeffer College zijn. Het is belangrijk te kiezen voor een school die jou en je kind een goed gevoel geeft en bij je kind past. En of jullie nu besluiten om naar de locatie Wethouder Beversstraat te gaan voor alle leerjaren van vmbo-b of vmbo-k. Of te kiezen voor de combiklas vmbo-kt op de Geessinkweg of de Wethouder Beversstraat om vervolgens te kijken waar je in je 3e leerjaar naartoe gaat. Wij heten je kind hoe dan ook van harte welkom als vmbo-leerling bij ons op school!

  Mocht je nog vragen hebben of meer informatie willen, laat het ons gerust weten en neem contact op. Wij vertellen je graag meer over het vmbo en de mogelijkheden bij ons op school.