Bonhoeffer College

Dankzij de warme overdracht heeft de mentor van de brugklas al vroeg in beeld of een kind extra aandacht nodig heeft en wat zijn/haar specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften zijn. Hierdoor kan de mentor al direct aan het begin van de brugklas de juiste ondersteuning bieden, zodat de overgang naar het voortgezet onderwijs voor elke leerling zo soepel mogelijk verloopt.

Nieuw jasje

Dit jaar werd de warme overdracht in een nieuw jasje gestoken. Waar eerder in de maand april veel apart overlegd werd tussen leerkrachten groep 8 en VO-scholen, is dit jaar gekozen voor één gezamenlijk moment. In een speeddate-achtige setting konden de leerkrachten groep 8 hun leerlingen overdragen aan de verschillende locaties van het voortgezet onderwijs. Ter voorbereiding op deze gesprekken hebben de leerkrachten groep 8 een nieuw ontwikkeld onderwijskundig rapport ingevuld en dit besproken met de leerling en de ouders/verzorgers. We kijken terug op een zeer geslaagde bijeenkomst!

warme-overdracht-2.jpg