Bonhoeffer College

Sulimma is momenteel werkzaam als sectordirecteur/plaatsvervangend bestuurder aan scholengemeenschap De Nieuwe Veste te Coevorden. Ze heeft daarbij o.a. de portefeuilles onderwijskwaliteit en -ontwikkeling, HRM, PO-VO onder zich. Daarnaast is zij sparring partner in het traject People management Voortgezet Leren van de VO-raad.

Begin jaren negentig studeerde zij af aan de Rijksuniversiteit Groningen als Neerlandicus met een onderwijsbevoegdheid. Daarna volgde zij nog een volledige opleiding Remedial Teaching VO en stond ze jarenlang voor de klas, waarna ze haar onderwijscarrière voortzette in diverse leidinggevende functies.

“Mijn hart ligt bij onderwijsinhoud en -kwaliteit, meebewegen met ontwikkelingen in de maatschappij en onderwijsconcepten daarop ontwikkelen, innoveren, de volgende stap maken. Bruggen slaan en verbindingen maken doe ik graag: door goed te luisteren, de mensen binnen de organisatie te enthousiasmeren om zich te verbinden aan de onderwijsdoelen en zich daarop aansluitend te ontwikkelen: zo ontstaat volgens mij het best mogelijke onderwijs. Daarin moet iedereen binnen de school een voorbeeld zijn. Ik kan conceptueel denken, maar ben ook realistisch en nuchter. Samenwerken vanuit een vertrouwensbasis is voor mij belangrijk: de kracht van onderwijs schuilt in de ontmoeting met de ander, die bijdraagt aan de optimale vorming van ‘ieder mens’ tot een ‘heel mens’. Ik zie er enorm naar uit om samen te werken met mijn nieuwe collega's en elkaar te inspireren.”

Het College van Bestuur van Stichting Carmelcollege heet mevrouw Sulimma van harte welkom en wenst haar veel succes en plezier bij het Bonhoeffer College.