Bonhoeffer College

Update 20 mei: heropening voortgezet onderwijs

Het kabinet heeft gisteren besloten dat leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf dinsdag 2 juni a.s. weer naar school mogen. Nog niet allemaal tegelijk en uiteraard moeten we ons aan de 1,5 meter afstand houden. Het is erg fijn om elkaar weer te kunnen zien en we gaan op school ook serieus aan de slag.

We kunnen ons voorstellen dat er veel vragen zijn, nu en ook de komende dagen. We proberen je in de loop van volgende week zo goed mogelijk van antwoorden te voorzien, via SOM, via deze website maar ook via de eigen locatie.

Wat betekent de heropening voor de leerlingen van het Bonhoeffer College?

Volgens de maatregelen van het kabinet moeten scholen in het voortgezet onderwijs de groepsgrootte in de klas verkleinen en gaan leerlingen deels naar school en volgen deels thuis onderwijs op afstand. Leerlingen ontvangen volgende week via de eigen locatie meer informatie over het nieuwe rooster vanaf 2 juni.

Elke locatie zal, afhankelijk van de mogelijkheden in het gebouw, voor een andere aanpak kiezen. We zullen voor de zomervakantie deze verschillende aanpakken evalueren. We houden er rekening mee dat we ook bij de start van het nieuwe schooljaar nog te maken krijgen met beperkingen als gevolg van het coronavirus. Op deze wijze kunnen we dan eind augustus voor de best mogelijke aanpak kiezen.

Op dit moment zijn we ons aan het voorbereiden op de heropening van onze school op 2 juni en maken strikte afspraken om ervoor te zorgen dat de gevraagde 1,5 meter tussen mensen wordt bewaard en de hygiëne wordt bewaakt.

Praktische maatregelen

  • Leerlingen MOETEN thuisblijven bij neusverkoudheid en/of hoesten en/of keelpijn en/of koorts (verhoging tot 38 graden Celsius).
  • Leerlingen met koorts en/of benauwdheid blijven thuis en ook huisgenoten blijven in dat geval thuis. Als je 24 uur lang geen klachten hebt, mag je weer naar buiten.
  • Leerlingen die met klachten conform de RIVM richtlijnen toch naar school komen, worden naar huis gestuurd. Ouders/verzorgers worden in dat geval geïnformeerd.
  • Leerlingen volgen de looproutes in school en gaan bij aanvang van de dag direct naar het leslokaal waar zij moeten zijn.
  • Pauzes in gemeenschappelijke ruimten worden zoveel mogelijk vermeden. Nadere informatie over pauzes volgt via de eigen locatie.
  • Docenten kunnen vanwege de bijgestelde richtlijnen afwezig zijn. Bij lesuitval proberen we dat op te vangen. Leerlingen moeten daarom regelmatig in de roosterapp kijken.
  • Toetsen gaan zoveel mogelijk door zoals gepland.
  • Oudergesprekken vinden zoveel mogelijk telefonisch of via video-bellen plaats.
  • Leerlingen en medewerkers moeten zich houden aan de RIVM voorschriften omtrent handen wassen en andere persoonlijke hygiëne. Op school zijn hygiënische middelen beschikbaar en gemeenschappelijke ruimtes worden extra schoongemaakt. We vragen leerlingen en medewerkers om ook thuis extra aandacht te schenken aan persoonlijke hygiëne.

Bovenstaande maatregelen blijven geldig tot de zomervakantie. Het is vanzelfsprekend dat wij ons allemaal houden aan de maatregelen. Is dit niet het geval, dan gaan wij het gesprek aan met de betreffende leerling, ouders/verzorgers of medewerker.

Noodopvang van leerlingen op school

We blijven noodopvang op school verzorgen voor leerlingen van wie de ouders/verzorgers aangeven dat dit gewenst is (dus buiten het lesrooster). Dit geldt ook voor kinderen van ouders/verzorgers die niet tot de vitale beroepsgroepen behoren. Wanneer een leerling opgevangen moet worden, dan kan deze leerling naar school komen. Een bericht vooraf via de mentor stellen we zeer op prijs.

Samen aan de slag!

We zijn geweldig trots dat leerlingen, ouders en medewerkers het thuisonderwijs de afgelopen periode zo goed hebben opgepakt. Nu staan we samen voor de uitdaging om de heropening van onze school zo goed mogelijk te organiseren. We hebben alle waardering voor iedereen die zich daarvoor inzet. We zijn ons ervan bewust dat de nieuwe 1,5 meter school veel vraagt van leerlingen, ouders en medewerkers. We doen opnieuw een beroep op jullie flexibiliteit, inzet en aanpassingsvermogen. Samen gaan we ervoor!

Van de eigen locatie volgt komende week nadere informatie over roosters en praktische zaken. Heb je nog vragen, dan kun je ons een e-mail sturen via info@bc-enschede.nl. We vragen je om ons bij voorkeur niet telefonisch te benaderen, zodat wij ook voor anderen bereikbaar blijven.

Ideeën 1,5 meter school

Naast het goede nieuws dat wij vanaf 2 juni weer open mogen, had minister-president Mark Rutte een speciale boodschap voor kinderen en jongeren. Ook hij is enorm trots hoe jullie het de afgelopen maanden hebben volgehouden. Weinig contact met vrienden, vriendinnen en klasgenoten, niet naar de sportvereniging of muziekclub en thuis aan het werk. Hij vindt het belangrijk om van jullie te horen hoe het nu verder moet. Wij nodigen je daarom uit om jouw ideeën over de 1,5 meter school met ons te delen. Stuur een mail naar Jan van Schilt, voorzitter centrale directie, via j.vanschilt@bc-enschede.nl en zet jouw locatiedirecteur in cc. Wij zijn benieuwd naar jullie suggesties!


Websites RIVM

Heb je vragen over het Coronavirus? Op de websites van het RIVM vind je de meest recente updates:

Algemene informatie: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Veelgestelde vragen: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Archief